Bien AB konstruktion och programutveckling
 
 


       Om Bien AB

       Kontaktinformation      
      

        

Välkommen till Bien AB

Bien AB är hem för bryggeriprogrammet Brew.
För brew 1.0.30 finns ett gratis paket tillgängligt för den som vill bygga en egen styrenhet och använda brew som bryggprogram. I detta paket ingår principschema för interface baserat på Raspberry Pi Pico W som kan anslutas till bryggdatorn antingen via USB eller trådlöst. Interfacet ger även möjlighet att bygga ett större bryggverk för trefas drift. Programvara för Raspbery Pi Pico W (MicroPython ) ingår. Temperaturgivare som användes är digitala typ DS18B20. Kontakta sales at bien.se för närmare information.
Programpaket bien/brew v1.0.30 kan laddas hem gratis från saebybrewhouse.se


   
Besöksadress: Smörhålan 19. 261 91 Landskrona. E-post: info@bien.se.